Reštaurácia Modrý Dom

Roľnícka 56, Vajnory
831 07 Bratislava

Telefón
02/ 437 11 041 (tel/ fax)
0905 704 016 (mobil)

modrydom@chello.sk

M.R. Modrý Dom Bratislava spol. s r.o.
Firma je zapísaná v OR, Okr. s. Bratislava 1
Vložka č. 18283/B, odd. s.r.o.
IČO: 35 757 761
IČ DPH: SK 20 21 43 53 17